2016

The Genetics of Staying in School

2016-05-11 The Atlantic

The Atlantic förklarar att närmare 294 000 personer ingår i en studie där forskarna identifierat 74 gener som är associerade med utbildningsnivå. Med andra ord, de som bär flera av dessa gener slutför i genomsnitt fler år av formell utbildning. Bland forskarna återfinns David Cesarini, NYU och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se