2016

Skavsta flygplats en lösning på utmaningarna

2016-05-13 Dagens Samhälle

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Peter Steinmetz m fl, vd Skavsta Flygplats, att "Skavsta flygplats är en viktig del i lösningen på de infrastrukturella utmaningar som ett växande Storstockholm står inför". Han hänvisar till en rapport av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid. "I sin rapport visar de bland annat att sambandet mellan tidsavståndet till närmsta flygplats och den ekonomiska aktiviten är starkt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se