2016

Schools in Finland: Helsinking

2016-05-14 The Economist

Finska lärare är oroliga över att landets opäng i PISA föll under 2009 och 2012, påpekar The Economist. Gabriel Heller Sahlgren, Centre for the Study of Market Reform of Education och affilierad till IFN, förklarar att "den viktigaste frågan är vad som ledde till den kraftiga uppgången av finska elevers prestationer mellan 1965 och 2000, inte vad som händer i skolan idag".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se