2016

How Congress can ensure the patent system protects inventors and entrepreneurs

2016-05-22 IPWatchdog

IPWatchdog skriver om att "patent är valutan i innovationssystemet. Skribenten hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN. Titeln på studien är "A New View of the Skew: A Quantitative Assessment of the Quality of American Entrepreneurship".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se