2016

Inequality might start before we’re even born

2016-05-24 Washington Post – Wonkblog

Washington-Posts Wonkblog skriver Carolyn Y. Johnson om forskning av Petra Persson, affilierad till IFN, and Maya Rossin-Slater. Det handlar om hur barn påverkas redan i moderslivet. Tidningen förklarar att forskningen tyder på att "kvinnor och beslutsfattare bör vara mer uppmärksam på stress under graviditeten, i allmänhet, och i synnerhet kronisk stress som en följd av fattigdom".

Läs mer

Texten publiceras även i The Bulletin, Oregon

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se