2016

Prospect theory & populism

2016-05-24 Bullfax.com

Kan prospect theory förklara stödet för Brexit i Storbritannien och Donald Trump i USA, undrar bloggaren Chris Dillow och hans resonemang åtges i Bullfax. Dillow hänvisar till forskning av bland andra Henrik Jordahl, IFN: "som visat att ojämlikhet föder misstro. Att även när eliten har rätt tror många väljare inte på dem."

Läs mer i

Bullfax.com

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se