2016

Friskolor gör generösare bedömning av nationella prov

2016-05-26 Sveriges Radio – P1 morgon

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas i P1 morgon om en rapport som visar att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor. Samtidigt görs sedan en generösare bedömning av proven på friskolorna. Är det är lättare att få bra betyg i friskolor? Vlachos säger att så kan det vara.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se