2016

Kvinnorna tar plats i storbolagen

2016-05-26 ETC

ETC skriver om att jämställdheten ökar i europeiska bolagsstyrelser men färre än 10 procent är vd:arna är kvinnor. Johanna Rickne, IFN, intervjuas och säger:  "Debatten om kvotering fastnar ofta i typ att kvinnor i styrelser måste leda till att företag presterar bättre på börsen, eller att kvinnor i politiken måste ta upp kvinnofrågor. Men man har ju kvotering för att få en jämlik maktfördelning, det ska inte spela någon roll vad man gör med makten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se