2016

Sämre provresultat för elever på friskolor

2016-05-26 Skolvärlden

Enligt en rapport författad av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, görs det även en generösare provbedömning på friskolorna än i kommunala skolor. En intervju med Vlachos i SR citeras: "Fristående och kommunala skolor erbjuder samma program och de har samma finansiering. I princip kan man tycka att de åtminstone borde prestera ungefär lika bra".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se