2016

Sämre provresultat på friskolor

2016-05-26 Sveriges Radio – Ekot med flera

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas om en studie som visar att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor. Vlachos säger att en tolkning kan vara att fristående gymnasier anpassar sig efter vad eleverna vill ha.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se