2016

Sämre provresultat på friskolor för elever med låga betyg

2016-05-26 Lärarnas Tidning

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN intervjuas i Lärarnas Tidning om en betygsrapport. Han säger bland annat: "Ju svagare resultat man har med sig från grundskolan desto större är skillnaden i resultat mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se