2016

Hadzialic varnar för glädjebetyg

2016-05-27 TT/Trelleborgs Allehanda med flera

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) kommenterar att friskolorna rättar de nationella proven mer generöst än de kommunala. Hon säger att när skolan görs till en marknad urholkas kunskaperna och glädjebetygen tilltar. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas och förklarar att "systemet gör på något sätt att man kan hamna i situationen: Ska mina barn gå på en skola där de lär sig mest eller där de får högst betyg?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se