2016

Inget att fira på studentflaken

2016-05-27 Expressen

I en ledare om glädjebetyg och fusk skriver Expressen om forskning av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som visar "att gymnasielärare på friskolor gör generösare bedömningar av provsvaren. Sett till alla gymnasister är skillnaden liten, motsvarande 0,2 meritpoäng i betyget - där rikssnittet är 13,8. Men för elever som hade dåliga grundskolebetyg är skillnaden större - 0,5 poäng".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se