2016

Uppgörelse om friskolor och flyktingbarn klar

2016-05-27 Sveriges Radio – Studie ett

Jonas Valchos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, kommenterar förslaget att fler nyanlända elever ska kunna ges plats på landets friskolor. Vlachos kritiserar detta undantag från dagens kösystem. Han menar att kötid som urvalsgrund är en historisk relik.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se