2016

Helicopter money could help in migrant crisis

2016-05-30 Financial Times

Ett Letter to the editor av Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, publiceras i Financial Times. Det handlar om att använda s k helicopter money. Oxelheim förklarar att stater redan lånar från utlandet eller använder biståndspengar för att ge invandrare en anständig standard. Detta är i princip helicopter money, skriver han och tillägger att detta är det sista verktyget i den penningpolitiska verktygslådan.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se