2016

Regningen for den ultralempelige pengepolitik lurer

2016-05-31 Jyllands-Posten

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver tillsammans med professor Finn Østru i Jyllands-Posten om att dagens penningpolitiken sannolikt kommer att skapa en ny skuldkris och en ineffektiv kapitalmarknad.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se