2016

Sänkt skatt gynnade lyxboende

2016-06-01 TT/Uppsala Nya Tidning med flera

Tvärtemot vad många trodde, så steg inte priserna på bostäder som en följd av den sänkta fastighetsskatten som alliansregeringen införde 2008. Med ett undantag - de mest exklusiva villorna i Stockholmstrakten, förklarar TT i en text om forskning av Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, och Lovisa Persson, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se