2016

No easy fix for Australia’s tax system

2016-06-03 Labor Herald

Med anledning av ett anförande av oppositionspolitikern Andrew Leigh skriver Labor Herald om en studie av bland andra Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN: "Ekonomerna hittar få tecken på att sänkningar av bolagsskatten ökar den ekonomiska aktiviteten, med undantag för lågkonjunkturer".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se