2016

Betyg – de svagas chans

2016-06-09 Modern Psykologi

Henrik Höjer skriver i Modern Psykologi om skolbetyg och refererar forskning på området. Vad gäller betygsinflation och att det sätts mer generösa betyg i friskolor hänvisar Höjer till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som säger att "problemet är att betygen inte förankras i en likvärdig utvärdering av kunskapsmålen, som resultaten på externt rättade nationella prov".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se