2016

Debatt: Föreställningarna om friskolor stämmer inte

2016-06-09 Dagens Industri

Friskolor etableras både i områden med högre socioekonomisk status – och i mer utsatta områden, skriver Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Nikolay Angelov i Dagens Industri. De förklarar att bristande information om skolpengens utformning i olika kommuner försvårar förståelsen av varför friskolor etableras i vissa områden och inte i andra: "Därmed saknas underlag för välgrundade politiska beslut. Det är anmärkningsvärt, särskilt i ett land med världens kanske mest långtgående skolpengssystem."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se