2016

Forskning: Friskolor etablerar sig i alla områden

2016-06-09 Skolvärlden

I ESO-rapporten ”När skolan själv får välja” konstaterar Nikolay Angelov och Karin Edmark, affilierad till IFN, att friskolor startas i både områden med hög utbildningsnivå liksom i mer socioekonomiskt utsatta områden med många utrikes födda. Karin Edmark citeras från Dagens Industri och en TT-intervju.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se