2016

Kapacitetsmekanism hinder för marknaden

2016-06-10 Second Opinion

Daniel Löfstedt skriver på Second Opinion om en studie av Thomas Tangerås, IFN, om vilka effekterna kan bli av kapacitetsmekanismer och vilka de konkreta följderna blir mellan två länder. "Slutsatsen är att kapacitetsmekanismens effekter på den ena marknaden påverkar den andra. Priset dämpas och marknadsintegrationen försvåras." Thomas Tangerås ser ett tilltagande problem med mer och mer väderberoende kraft i systemet och han ser en fara i att länder i större utsträckning skyddar sin egen kraftbalans genom att hindra handel över gränserna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se