2016

Lottery Winners Don’t Get Healthier

2016-06-11 Bullfax.com

Siten Bullfax.com skriver om forskning av David Cesarini, Erik Lindqvist (båda affilierade till IFN), Robert Ostling och Björn Wallace. Forskarna har studerat förhållandet mellan hälsa och lotterivinnare och deras barn. "Effekter på vuxna är nära noll" skriver Bullfax. "Möjligtvis kan de bli frågan om en liten minskning av förbrukningen av medicin."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se