2016

Värdestegring med stora variationer

2016-06-13 Barometern

I en ledare skriver Barometern om bostadspolitik. Tidningen hänvisar till senaste numret av Ekonomisk Debatt och att Niklas Bengtsson och Niclas Berggren, IFN, skriver: "Ofta verkar den politiska debatten utgå enbart från förhållandena i Stockholms innerstad, vilka inte är typiska för stora delar av landet i övrigt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se