2016

Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna

2016-06-14 Dagens Samhälle

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika om britternas  omröstning om att vara kvar i EU eller ej: "Rapport efter rapport som har släppts under våren finner alla samma sak: att lämna EU skulle sannolikt ha negativa effekter på ekonomin i både Storbritannien och resten av unionen i stort. Geopolitiskt är det troligtvis bara Ryssland som skulle gynnas." Heller Sahlgren förklarar att Sverige sannolikt skulle drabbas hårt vid ett nej. "Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se