2016

Study debunks theory that lottery wins can affect the winner's health

2016-06-20 Yahoo Canada Finance

David Cesarini, New York University och affilierad till IFN, är en av författarna till en studie om lotterivinster och vinnarnas hälsa. Cesarini förklarar: "Våra resultat tyder på att i rika länder, med omfattande sociala skyddsnät, är de kausala effekterna av rikedom inte någon central förklaring till sambandet mellan inkomst och livslängd."
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se