2016

”Fel om bokrisen – politiker har styrt för mycket”

2016-06-21 Svenska Dagbladet

Regleringar är orsaken till dagens problem – inte lösningen till bostadskrisen skriver åtta akademiker i Svenska Dagbladet Näringsliv. En av dessa är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN: "Marknaden bör få ett större spelutrymme, där exempelvis hyror tillåts förändras i större grad efter utbud och efterfrågan. De negativa aspekter som ändå uppstår, exempelvis ökad inkomstsegregation, kan motverkas av mer effektiva politiska åtgärder, såsom riktade bostadsbidrag till resurssvagare hushåll."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se