2016

Svenskt, sade Hadzialic

2016-06-28 Axess blogg

PJ Anders Linder, Axess, skriver på Axess blogg om det IFN-seminarium där Jonathan Haidt bl.a. förklarade orskarena till Brexit. "Ska man verkligen få fart på opinionen mot det mångkulturella samhället ska man lägga sitt krut på att predika om att mångkulturalism är det enda förnuftiga och att dess motståndare är veritabla troglodyter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se