2016

Uppgörelse om sänkt överskottsmål

2016-06-30 TT/Västerbottens-Kuriren med flera

En blocköverskridande uppgörelse har träffats om ett nytt ramverk för finanspolitiken. Överskottsmålet sänks och det införs ett skuldankare, ett nytt riktmärke för statsskulden, skriver TT. Lars Calmfors, IFN, förklarar att "man gör det lite tydligare att regeringen ska motivera avvikelser från målet och ha en plan för hur man ska återgå. Sedan tillkommer skuldankaret. Det kan man se som en skärpning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se