2016

Assimilation, sa ministern

2016-07-01 Svensk Tidskrift

Jonathan Haidt är en akademisk superstjärna förklarar Svensk Tidskrift. Peter J Olsson skriver utförligt om Haidt anförande men även om paneldiskussionen: "Det intressantaste sades nog av gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hazialic." "Hon talade om den svenska modellen som en där vi hade säkerhet genom omfördelning, men som också byggde på att det finns ett samband mellan rättigheter och skyldigheter." Peter J Olsson fortsätter: "Hon noterade att en majoritet tyckte att landet gick åt fel håll. Det gäller att hitta en ny nationell identitet – och en som inkluderar svenska värden som demokrati, trygghet och jämställdhet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se