2016

Heller Sahlgren: Övertygelse och ansvar i Brexitkrisens kölvatten

2016-07-03 Göteborgs-Posten

I en sommarkolumn skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om Brexit. Han förklarar "att stängas ute från den inre marknaden är knappast ett reellt alternativ. Men tillgång till den kräver att landet godtar fri rörlighet och EU-regleringar, vilket Brexitörerna har lovat att avskaffa. Det kräver också EU-betalningar, som de har lovat att spendera på annat. Det blir därför svårt att ta sig ur detta utan full reträtt eller en dålig uppgörelse."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se