2016

Sagan om ringen

2016-07-03 Ledarsidorna

Ledarsidorna skriver att Sverige för närvarande har en skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, "något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar". Skribenten hänvisar till ett debattinlägg om av Özge Öner, IFN: "Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se