2016

Voting With Our Eyes: Attractive Candidates Get More Votes

2016-07-03 Psychology Today

Tidningen Psychology Today skriver om hur väljare ser till kandidaters utseende när de bedömer deras kompetens, karaktär och kvalifikationer. Tidningen refererar till en artikel av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (båda IFN) och Panu Poutvaara: ”The Looks of a Winner: Beauty and Electoral Success.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se