2016

Lacy Hunt on Negative Multiplier of Government Debt

2016-07-07 Safehaven med flera

Safehaven skriver om en artikel av Lacy Hunt (Hoisington's Second Quarter Review) att de offentliga utgifterna spär på BNP. När Safehaven förklara hur underskott hämmar den ekonomiska tillväxten hänvisar skribenten till en studie av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN. De förklarar att det finns en "betydande negativ korrelation" mellan storleken på offentliga utgifter och den ekonomiska tillväxten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se