2016

Janerik Larsson: Riksrevisionen – en stor politisk skandal

2016-07-14 Svenska Dagbladet

"Det är bra att fackekonomen ger ett perspektiv om behovet av kompetenshöjning vilket sätter in den nu avgångna riksrevisorns agerande i det sammanhang som hon själv anfört i sitt internmeddelande till personalen i samband med att hon avgick" det skriver Janerik Larsson i en krönika på Svenska Dagbladet i vilken han referar till Lars Calmfors.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se