2016

Janerik Larsson: Skolans verkliga kris

2016-07-22 Svenska Dagbladet

"Kan man hoppas att denna klokskap signerad Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef på Institutet för näringslivsforskning, kommer att få önskvärd effekt i debatten?" undrar Janerik Larsson i en ledare hos Svenska Dagbladet där han refererar till Henrik Jordahls senaste rapport.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se