2016

Vinst ingen motsats till hög kvalitet

2016-07-22 Dagens Industri

"Kommunerna är sämre än vinstdrivande skolföretag på att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Slutsatsen kommer i en rapport som nationalekonomen Henrik Jordahl gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv, och som presenterades i går i Dagens Nyheter" skriver Dagens Industrisledare och refererar till Henrik Jordahl. IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se