2016

Huvudet hölls föredömligt kallt i KU

2016-08-06 Eskilstuna-Kuriren

I en ledare skriver Eskilstuna-Kuriren att Riksrevisionen inte hållit måttet. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Att kompetensen där varit för låg har i pressdebatten i juli påpekats inte minst av professor Lars Calmfors, tidigare ledare för granskningen av effektiviteten i den ekonomiska politiken."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se