2016

Experter vet inte alltid bäst

2016-08-07 Östra Småland

I en "oppositionsledare" i Östra Småland skriver Anne-Marie Lindgren om debatter kring Riksrevisionen. Hon påpåpekar att Lars Calmfors [IFN] efterfrågat en specialistkompetens från "disputerade nationalekonomer, enligt modell från Riksbanken": "Att riksrevisorn då främst försökte få folk från Anders Borgs finansdepartement har tolkats som vänskapskorruption. En riktigare förklaring är nog att hon ville ha folk med en bestämd syn på vad effektivitet är och hur den ska mätas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se