2016

Rött kort till LO:s radikaler

2016-08-10 Helsingborgs Dagblad

HD skriver i en ledare att den svenska modellen bygger även på kollektivavtal och en hög anslutningsgrad till fack och arbetsgivarorganisationer. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN. "Han har funnit att länder där kollektivavtal täcker en större del av arbetsmarknaden har större segregation och länder med mer generösa bidragssystem har också större problem med att få invandrare i arbete."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se