2016

Riskerar förluster på tiotals miljarder kronor

2016-08-18 Svenska Dagbladet

SvD Näringsliv skriver om Riksbankens stödköp av svenska statsobligationer. Tidningen intervjuar bland andra Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "om inflationen skulle ta fart kommer Riksbanken att sälja de obligationer man har köpt. Det blir ett komplement till att höja reporäntan. Dessutom är ett inflationsproblem avlägset."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se