2016

Foster, föräldrar och skola fokus i Petra Perssons forskning

2016-08-23 Dagens Nyheter

DN Ekonomi intervjuar Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Hon berättar om sin forskning främst handlar om svenska förhållanden, dels för att de intresserar henne och dels för att det finns väldigt bra statistik här. Vad gäller skolan så föreslår Petra Persson:

  • Ett centraliserat kösystem så att skolor inte kan fuska och endast ta in duktiga elever.
  • Att svaga elever ska få ännu större skolpeng så att skolor lockas att ta emot dem.
  • Att alla elever tvingas välja skola så att inte den kommunala skolan blir ”en slasktratt”.
  • Att nationella prov rättas externt och är mer kopplade till betyget än i dag.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se