2016

”Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer”

2016-08-25 Dagens Nyheter

Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet skriver på DN Debatt föreslår att han själv och andra pedagogikforskare "rannsakade oss själva och den skoldebatt vi fört under de senaste tjugo åren. En sådan avbön från nittiotalets idéer om den goda läraren skulle vara ett väsentligt bidrag till att höja läraryrkets status i Sverige". Han hänvisar till en rapport a<v bl.a. Jonas Vlachos [affilierad till IFN] som förklarar att det finns anledning att tro att ”undervisningsformer som i stor utsträckning sätter eleverna i eget arbete leder till sämre resultat än undervisning där läraren tar ett mer aktivt ansvar”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se