2016

Kan ökad decentralisering stärka EU?

2016-08-26 Ingenjören

Ekonomen Jean Pisani-Ferry har varit i Stockholm och talat på temat vad som händer efter Brexit. Lars Calmfors, IFN, var en ev kommentatorerna. Han förklarade att euron fungerar "som en försäkring mot att fler länder skulle följa Storbritanniens exempel och lämna EU, men det saknas stöd för en finansunion politiskt sett".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se