2016

Efter brexit

2016-08-27 Ekonomiekot Lördag

Hur mycket kommer tillväxten att påverkas av brexit-omröstningen? Och hur kan världshandeln påverkas? Detta var temat för Ekonomiekot Lördag där Henrik Horn, IFN, intervjuas. Han förklarar att effekten kommer att bli störst för tjänstehandeln. Tjänsteimporten kommer att fördyras för oss, sa Horn: "De förändringar som kommer ligger tre år fram i tiden. Om inte ändå längre fram".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se