2016

Ökat gap mellan fattiga och rika

2016-08-30 Dagens Nyheter

Johan Schück skriver i DN om att klyftan mellan rika och fattiga svenskar har ökat sedan finanskrisen 2008–2009. Det är Daniel Waldenström, IFN, som tillsammans med doktoranden Jacob Lundberg tagit fram ett unikt material om hur fördelningen av svenska förmögenheter har utvecklats sedan 2007, förklarar Schück.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se