2016

Förmögenhetsklyftan växer på bekostnad av de med minst på bankkontot

2016-09-01 Länstidningen Östersund

I en ledare skriver Länstidningen Östersund om en ny studie av Daniel Waldenström, IFN: "klyftan mellan fattiga och rika i Sverige har ökat under perioden 2007-2012". Tidningen skriver: "IFN:s forskning pekar på något viktigt. Hur finansmarknadens instabilitet och den förra borgerliga regeringens politik direkt gav effekt på ökade klyftor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se