2016

Mats Skogkär: Korrupt så det räcker.

2016-09-09 Sydsvenskan

I en ledarskrönika skriver Sydsvenskan om boken A Clean House? Studies of Corruption in Sweden av IFN-forskarna Andreas Bergh och Richard Öhrvall med flera. Skogkär skriver: "Korruption är mer än ett kuvert med pengar som byter hand. Korruption kan också vara politiker och tjänstemän som inte följer kravet på opartiskhet, som gynnar sig själva. Eller gynnar andra – för omedelbar eller framtida egen vinning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se