2016

Missat inflationsmål kan göras flexibelt

2016-09-15 Dagens Nyheter

DN Ekonomi skriver om att Riksbanken flaggar för att göra inflations­målet mer flexibelt. Lars Calmfors, IFN, kommenterar och förklarar att "det skapar en större osäkerhet om vad Riksbanken strävar efter. Det är att anpassa sig till det som har hänt och ökar acceptansen för att man avviker och det finns ingen anledning till det".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se