2016

Sänk kraven för nya matbutiker - det tjänar hela samhället på

2016-09-15 Dagens Samhälle

Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, skriver i Dagens Samhälle under vinjetten Perspektiv. De skriver att "en allt för restriktiv tillämpning av PBL ger sämre produktivitetsutveckling och konkurrenstryck bland redan etablerade butiker. En mindre restriktiv tillämpning av PBL skulle bland annat leda till att existerande butiker måste öka sin produktivitet för att överleva".


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se